El Consell Comarcal del Bages presenta l'estudi de disponibilitat d'aigua a la comarca i la possible afectació del canvi climàtic en els sistemes d'abastament municipals

El Consell Comarcal del Bages ha presentat als ajuntaments l’estudi de disponibilitat d’aigua a la comarca i la possible afectació del canvi climàtic en els sistemes d’abastament municipals. El document ha comptat amb el suport de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona i a la presentació hi ha assistit el diputat de l’àrea, Marc Serra Solé, que ha valorat especialment la capacitat d’anticipació i la voluntat de cercar solucions supramunicipals de l’ens comarcal. Les dades de 2022 indiquen que un 20% de l’aigua subministrada a la comarca va ser subterrània i un 80% superficial.

 

Pel que fa a la concessió d’aigua de cada municipi, que és el volum que l’ACA autoritza a utilitzar, en general, la comarca té recursos per cobrir la demanda actual i també en l’escenari de 2040. No obstant, aquests cabals concessionats es poden veure compromesos en situacions d’emergència per sequera com l’actual. Una cosa és la concessió i l’altra la disponibilitat real del recurs. L’estudi planteja que alguns municipis podrien requerir d’actuacions per a garantir l’accés a aquest recurs natural.

 

L’estudi conté una descripció de les principals fonts d’abastament municipals de la comarca amb un context també hidrogeològic i dels sistemes supramunicipals en alta. S’ha elaborat una fitxa per a cada municipi on es caracteritza la situació de l’abastament actual i s’analitza si es veuria afectat per una eventual reducció dels recursos hídrics a conseqüència del canvi climàtic i la disminució dels episodis de pluja. El document també incorpora propostes per a la millora dels sistemes d’abastament municipals i l’adaptació al canvi climàtic com poden ser realitzar estudis de captacions, redacció de Plans Directors, construcció de noves captacions, estudiar mesures d’eficiència hídrica, millores de rendiment en la xarxa, i estudiar possibles connexions entre xarxes d’abastament existents.

 

El conseller l’Àrea de Sostenibilitat Ambiental i Protecció Civil del Consell Comarcal del Bages, Carles Garcia Estany, explica que “entenem l’estudi com el punt de partida a partir del qual el Consell Comarcal es reunirà amb els municipis per ajudar-los a cercar les millors solucions a les seves necessitats”.

 

L’elaboració de l’estudi respon a les accions a desenvolupar que recull del Pla d’acció per al Clima i l’Energia Sostenible del Bages 2022-2030 promogut i aprovat pel Consell Comarcal del Bages.