L'ocupació turística en Setmana Santa es va situar al 60,5% a les comarques de Barcelona

  • Els hotels, càmpings i establiments de turisme rural de l’Entorn Barcelona (província sense Barcelonès) van acollir 455.000 pernoctacions, dada semblant a l’any anterior.
  • L’ocupació més elevada es va donar als hotels el Baix Llobregat i el Bages i als càmpings del Garraf.
  • Els preus van pujar a la majoria d’establiments, especialment al turisme rural (+17,2%).

L’ocupació turística en Setmana Santa als hotels, càmpings i turisme rural de l’Entorn de Barcelona (la província excepte la comarca del Barcelonès) es va situar en el 60,5%, dada lleugerament inferior a la de l’any anterior (61,7%) i més de 4 punts per sobre de l’ocupació de 2022 (56,2%), segons dades del Laboratori de Turisme (LABturisme) de la Diputació de Barcelona.

L’ocupació més elevada es va donar als establiments hotelers, amb un 61,9% (4,4 punts percentuals menys que el 2023) i en càmpings, on va augmentar 2,4 punts percentuals fins arribar al 61,2%. Per la seva banda, els establiments de turisme rural van obtenir un 42,4% d’ocupació, 1,2 punts percentuals menys que al 2023. En el cas dels dies festius (de divendres a dilluns) l’ocupació va arribar al voltant del 70% en les tres tipologies d’allotjament.

Per comarques, les ocupacions més elevades d’establiments hotelers es van registrar al Baix Llobregat i al Bages, i al Garraf en el cas dels càmpings, tots ells amb percentatges que superen el 65%. Pel que fa al turisme rural, l’ocupació més alta es va registrar al Vallès Oriental (58%). Destaca el creixement als establiments hotelers de la comarca del Bages i als establiments de turisme rural del Garraf, on l’ocupació va pujar 13,4 punts i 22,6 punts, respectivament, en relació amb la Setmana Santa de 2023.

El nombre de pernoctacions durant la Setmana Santa de 2024 a les comarques de Barcelona va arribar a unes 455.000, dada pràcticament idèntica (-0,7%) que a la de l’any passat. D’aquestes, unes 240.000 van ser als establiments hotelers (4% menys que al 2023), i van créixer les pernoctacions als càmpings i turisme rural (gairebé 200.000 i 13.500 pernoctacions, respectivament). Destaca l’increment de pernoctacions als establiments de turisme rural del Bages i el Moianès, que van créixer un 40% en relació a la Setmana Santa de 2023.

El total de places obertes durant la Setmana Santa de 2024 va ser de 106.715 de les 124.007 existents en establiments hotelers, càmpings i turisme rural, dada pràcticament idèntica a la de l’any passat.

Els preus mitjans de comercialització durant la Setmana Santa de 2024 a l’Entorn de Barcelona es van situar en 247 euros per nit en el cas del turisme rural, 95,1 euros els bungalous en càmpings, 87,2 euros l’habitació doble en establiments hotelers; 86,6 euros l’habitació doble en allotjaments de turisme rural i 24,7 euros les parcel·les en càmpings. Aquests preus suposen un augment respecte a la Setmana Santa de 2023, especialment pel que fa al turisme rural (+17,2%), i només baixa (-3,4%) en el cas de les habitacions dobles en turisme rural.