L'Ajuntament de Manresa posa en marxa diverses actuacions de millora a la xarxa de camins rurals

Els treballs arrenquen al Camí del Plantat i continuaran al Camí del Raval de Solell, al Camí de la Fàbrica Blanca i al Camí de la Font del Caló. 

 

L’Ajuntament de Manresa ha engegat avui diverses actuacions per millorar trams de la xarxa de camins rurals de Manresa. L’actuació arrencarà al Camí del Plantat (1.065 m2) i continuarà al Camí del Raval de Solell  (125 m2), al Camí de la Fàbrica Blanca (132 m2) i al Camí de la Font del Caló (530 m2). 
 

Els treballs tenen l’objectiu de resoldre el deteriorament i les irregularitats del paviment actual dels camins, derivades sobretot de l’acció de l’aigua de pluja i de les deficiències del drenatge que provoquen l’aparició constant de sots al ferm i xaragalls.
 

Les actuacions consisteixen en la nova execució de paviment amb formigó armat. En els casos en què cal mantenir la rasant actual del paviment -Camí de la Fàbrica Blanca i Camí de la Font del Caló- es preveu l’enderroc del paviment existent i la formació de caixa. En els altres casos -Camí del Plantat i Camí del Raval del Solell- s’estendrà el nou paviment sobre l’existent.
 

Durant els treballs del Camí del Plantat, aquest restarà tancat al trànsit i es podrà utilitzar un camí alternatiu pel costat del Celler Cooperatiu de Salelles.
 

A més a més d’aquests treballs, l’Ajuntament preveu també dur a terme tres actuacions puntuals a la xarxa de camins: Al Camí del Xerraire es construirà un petit tram de mur de pedra seca per estabilitzar un talús; al Camí Sud del Poal es preveu la col·locació d’un conjunt de pilones tauló per senyalitzar un important desnivell; i es netejarà un dels ponts sobre l’eix transversal del Camí de Rajadell.
 

Aquestes actuacions formen part del Pla de Millora de l’Espai Urbà 2022 i tenen un pressupost de 133.022 euros.

 

(*) Peu de foto: Els treballs arrenquen avui en un tram del Camí del Plantat