L'Ajuntament de Manresa destina 120.000 euros a la creació i competitivitat d'empreses i comerç

Es convoquen tres subvencions per donar suport al teixit empresarial i comercial de la ciutat. Microcrèdits per afavorir la creació i consolidació d’empreses, subvencions per a l’estalvi i eficiència energètica i ajuts per establir-se al Centre Històric. Estaran obertes fins al 30 de setembre.

 

Des d’avui, i al llarg d’aquesta setmana, quedaran oberts els terminis de tres subvencions amb l’objectiu de crear noves empreses i comerços a la ciutat i al Centre Històric, de fomentar la seva consolidació i de contribuir a l’estalvi i a l’eficiència energètica dels seus projectes.

 

El primer ajut és una novetat d’enguany i està enfocat a l’adopció de mesures d’estalvi i eficiència energètica. El poden sol·licitar activitats de comerç i serveis que situats en planta baixa o a peu de carrer. L’import de la subvenció és d’un mínim de 500 euros i d’un màxim de 1.000 euros, amb una inversió mínima de 500 euros. El ventall de despeses subvencionables és ampli i contempla actuacions que contribueixin a la reducció del consum d’energia i a l’adequació de les instal·lacions a la normativa vigent, com per exemple la instal·lació de portes automàtiques o de sistemes de regulació i control de temperatura, entre altres. L’Ajuntament destina a aquest ajut 30.000 euros. L’atorgament serà per ordre d’arribada fins a esgotar el pressupost. Trobareu tota la documentació en aquest enllaç.

 

La segona subvenció correspon a la convocatòria anual d’ajuts destinats a fomentar l’obertura d’activitats econòmiques al Centre Històric, amb una dotació de 25.000 euros. L’objectiu és incentivar l’allotjament de noves activitats econòmiques a partir de subvencions destinades a les obres d’adequació i l’arrendament de locals desocupats. Amb aquesta línia també es vol donar suport al relleu empresarial de negocis ja existents per causa de jubilació o altres situacions, per tal d’evitar el seu tancament. Els ajuts tindran un topall de 3.000 euros en funció de la tipologia del projecte i de la línia d’ajut per la qual s’opti de les tres que s’han convocat. La resolució d’atorgament serà per concurrència competitiva en funció dels barems que es troben a les bases. Trobareu tota la documentació en aquest enllaç.

 

Finalment, la tercera subvenció fa referència a la concessió de microcrèdits per afavorir la creació, consolidació i modernització d’empreses a Manresa, un ajut que compleix deu anys amb l’objectiu de facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials. Aquesta nova edició manté les dues línies que hi havia actives fins ara i n’incorpora una de nova.

 

Així, es manté la primera línia destinada a la creació d’empreses, per a persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d'un negoci a la ciutat, i es manté també la segona línia, destinada a noves inversions que suposin una ampliació o millora de la capacitat comercial o productiva, incloent-hi reformes del punt de venda, sempre que la intervenció incideixi en el procés de consolidació i destinades a empreses constituïdes amb menys de cinc anys d'activitat.

 

I s’afegeix una tercera línia, destinada exclusivament al sector del comerç i dels serveis amb més de cinc anys d’activitat que hagin de realitzar o hagin realitzat inversions per obres de reforma i adequació del local on s’allotgi l’activitat. Aquesta línia permetrà finançar despeses d’eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accessibilitat, façanes o ampliacions, entre altres.

 

Els microcrèdits tenen un tipus d’interès del 0%, amb una devolució màxima de quatre anys. Els ajuts poden arribar fins al 100% del pressupost de la inversió o despesa, en totes les línies i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes. L’import total que es destina als microcrèdits és de 65.000 euros. El procediment d’atorgament és via barems i concurrència competitiva, com s’indica en les bases. Trobareu tota la documentació en aquest enllaç.

 

Per a més informació podeu contactar per correu electrònic a info@promanresa.cat o per telèfon al 93 877 64 90.