Recomanacions per a les entitats que programin activitats de lleure aquest estiu al medi natural

Des del Servei Comarcal de Joventut i el Servei de Protecció Civil del Consell Comarcal del Bages s’emet el següent comunicat respecte a les activitats d’educació en el lleure i esportives, en les quals participen menors de 18 anys i que es duran a terme durant aquest estiu de 2023 a la comarca:

 

Iniciem uns mesos que es preveuen complicats pel que fa al perill d’incendis forestals, agreujats per la situació de sequera que estem patint.

 

Està clar que és necessari poder preservar la continuïtat de les activitats d’educació en el lleure en el medi natural, tenint presents les virtuts educadores i de creixement integral d’infants i joves, però no oblidem la importància de l’autoprotecció i que és responsabilitat de tothom vetllar per la seguretat. Entenem que cal tenir present aquest equilibri en l’organització de les activitats i que es puguin realitzar reduint al màxim possibles riscos.

 

Recordem que quan les administracions competents dicten mesures restrictives i prohibicions tenen la finalitat de protegir als grups d’infants que fan les activitats.

 

Així doncs, és de vital importància que el telèfon mòbil informat a la Notificació d’activitat disposi de cobertura en tot moment per poder ser avisats en cas necessari.

 

Pel que fa a les pernoctacions en ruta, es recorda que, igual que en el cas de les acampades, cal tenir el permís de les persones propietàries del terreny. Quan es tracta de Parcs Naturals, cal haver-ho comunicat a les persones gestores del parc.

 

Des de la Direcció General de Joventut es demana a les entitats que realitzen rutes o acampades que tinguin previst un possible lloc d’acollida per si, a causa d’una situació de perill cal desallotjar-los. Per tant, recomanem que contacteu prèviament amb els municipis per tenir ben articulada i acordada els possibles usos d’espais municipals (escoles i altres). En el cas de municipis molt petits, es pot fer extensiva la petició als consell comarcals.

 

Des de Direcció General de Joventut s’ha establert converses amb el Departament d’Educació per facilitar l’ús de centres de secundària quan aquest sigui necessari.

 

Pel que fa als casals d’estiu, els casals de vacances i colònies es recomana, que, en la mesura que es pugui, s’evitin les excursions (de mig dia i/o d’un dia sencer), així com els bivacs a la zona forestal i prestar molta atenció als avisos emesos per les autoritats competents.