El Departament d'Acció Climàtica assaja un producte per allunyar els cabirols de la vinya