El govern municipal de Manresa proposa augmentar el 2,5% la majoria d'impostos i taxes

L’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa proposarà al ple municipal del proper 20 d’octubre una revisió a fons de les ordenances municipals per a 2023, que inclou un increment impostos i taxes per fer front al gran augment de les despeses derivades sobretot de l’encariment de l’energia, però també preveu bonificacions diverses per tal d’afavorir la rehabilitació, el mercat de l’habitatge de lloguer i l’activitat econòmica a la ciutat, especialment al Centre Històric, entre altres.

 

L’augment proposat és del 2,5% per a la majoria d’impostos i taxes, un percentatge molt inferior a la inflació prevista (la darrera dada d’inflació interanual, de final d’agost, és del 10,2%). Tot plegat en un context en què l’Ajuntament, com el conjunt de la població, ha de fer front als forts increments dels preus de l’energia o els subministraments. En concret, la despesa que es preveu en subministraments de l’Ajuntament el 2023 és de 4,4 milions d’euros, enfront els 2,1 de l’any anterior. Un increment doncs, de 2 milions només en aquest concepte. També s’ha de preveure l’augment salarial que fixarà el govern central per a tot el personal municipal.

 

Pel que fa a la taxa per la intervenció administrativa en les activitats, el govern municipal proposa una reducció molt rellevant, amb l’objectiu d’incentivar l’activitat econòmica. La proposta és reduir el preu de la taxa tant per la comunicació prèvia d’activitats, amb un descens mitjà de les tarifes del 50%, com per la llicència ambiental, amb una reducció aproximada del 35%.

 

D’altra banda, es planteja també establir una reducció del 95% en cas d’inici de noves activitats comercials i de serveis professionals als sectors del Centre Històric (Barri Antic, Escodines i Remei). Aquesta reducció s’aplicava només per alguns tipus d’establiments que complien determinats requisits, i ara serà de caràcter general a tots els comerços del Centre Històric.

 

Igualment, s’introdueix una reducció de la taxa del 50% per entitats sense ànim de lucre, si es tracta de la seu social o domicili social de l’entitat.

 

Increment de les escombraries per l’estrena del nou sistema

 

La proposta del govern inclou que la taxa de recollida d’escombraries s’incrementi el 5%, tant per a habitatges com per a locals. Els habitatges passarien d’una quota anual de 125 euros a 131,30 euros. S’ha de recordar que la recaptació a través de la taxa hauria de cobrir el cost d’aquest servei i actualment no és així, i el servei és deficitari. A més, el 2023 es preveu la implantació del nou sistema de recollida de les escombraries.

 

Taxa d’ocupació de la via pública

 

Pel que fa a la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires, s’elimina la reducció del 50% del preu i el pagament a final de temporada, mesures aplicades amb motiu de la pandèmia de la Covid.