Augmenten els turistes que fan activitats gastronòmiques al Bages

El nombre de turistes que durant la seva estada al Bages va fer activitats relacionades amb la gastronomia va augmentar en gairebé un 20% l’any 2021, segons dades de l’Enquesta de perfil i hàbits del turista de la Destinació Barcelona, impulsada per l’Observatori del Turisme a Barcelona. L’enoturisme és una altra de les activitats que va augmentat el darrer any, juntament amb les visites culturals, les passejades tranquil·les i el relax i la participació en activitats esportives.

L’enquesta es va fer entre els mesos de març i desembre del 2021 a una mostra de gairebé 300 persones que es van allotjar al Bages. Una de les dades més destacades és l’augment de la mitjana d’edat del turista del Bages, que se situa en els 48 anys i suposa un salt en la franja d’edat majoritària, que passa de ser la de 45 a 54 anys. També destaca un important augment dels visitants que venen només amb la parella (+20%) en detriment dels que viatgen en família (-11%). De mitjana, s’estan 2,4 nits al Bages, principalment en hotels.

Durant l’any 2021 els turistes procedents de la resta de Catalunya van augmentar un 10%, suposant un 67% del total. Per contra, van baixar els de la resta de l’estat i els internacionals. Les comarques catalanes que aporten més turistes al Bages són el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat i augmenten sensiblement les arribades des del Segrià. En el terreny internacional, França és el país d’on provenen més visitants, amb un increment del 0,5 respecte l’any anterior. Aquest augment també es percep entre els turistes procedents dels Països Baixos i de Portugal.

Més de la meitat repeteixen

La nota global que els turistes posen al Bages és un 8,9, el que suposa un increment de 0,3 punts respecte el 2019. Entre els elements que més valoren hi ha l’entorn natural, la seguretat personal i el soroll, tots tres amb notes per sobre del 9. A més, cal assenyalar que un 55% dels visitants són repetidors, una dada que augmenta respecte l’enquesta anterior.

Els resultats de l’enquesta també mostren com la decisió de viatjar es pren cada vegada amb menys antel·lació. Així, el 40% ho decideix la setmana anterior, un 11% quinze dies abans i un 8% el mateix dia de viatge. La despesa mitjana del viatge disminueix prop d’un 20% respecte el 2019, essent la partida de transport la que més s’ha reduït.

Aquesta edició de l’enquesta ha incorporat un apartat sobre sostenibilitat, en què s’ha demanat als visitants si tenen en compte aquest criteri a l’hora de viatjar. Els resultats mostren que un 42% estaria disposat a pagar fins a un 10% per un servei sostenible i que un 26% té en compte els certificats de sostenibilitat a l’hora d’escollir destinació. La incorporació d’aquest criteri ha de servir per veure com evoluciona els propers anys una variable que és tendència a nivell global.

Les dades recollides a l’enquesta s’han materialitzat en una infografia elaborada en col·laboració amb LABTurisme de la Diputació de Barcelona, que es publicarà a l’àrea de professionals del web de Bages Turisme. La infografia, juntament amb la de la resta de les comarques de Barcelona d’aquest i dels darrers anys es pot consultar també al següent enllaç.

El conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, assenyala que “conèixer el perfil del turista que ve a la comarca és de gran importància per impulsar el sector turístic del Bages. Identificar els seus hàbits i interessos permet tant a l’administració com a les empreses del sector adaptar les nostres accions i polítiques a les necessitats i demandes dels turistes i visitants. Per això des del Consell Comarcal del Bages col·laborem amb la Diputació de Barcelona en la recollida i captació de dades i la seva transferència cap al sector”.