Territori adjudica l'anàlisi de factibilitat del desdoblament de les línies de Manresa i d'Igualada

El document avaluarà diferents propostes de desdoblament i explotació dels trams Martorell-Igualada i Olesa de Montserrat-Manresa, actualment de via única

El Govern ha adjudicat avui l’elaboració de l’anàlisi, amb un termini de redacció de 13 mesos

El Govern, a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha adjudicat avui la redacció de l’anàlisi sobre la factibilitat del desdoblament de les línies R5 (Manresa) i R6 (Igualada) amb l’objectiu de millorar la fiabilitat, la resiliència i els temps de viatge. El document inclourà diferents propostes de desdoblament, total o parcial, dels trams Martorell-Igualada i Olesa de Montserrat-Manresa, actualment de via única.

L’anàlisi identificarà diversos escenaris d’explotació de cada corredor (Martorell-Igualada i Martorell-Manresa) i hi farà una proposta de serveis, amb identificació dels punts de creuament i de les necessitats de material mòbil.

A partir dels escenaris d’explotació de cada corredor, es farà una proposta de desdoblament total i parcial per a cadascun, que permeti operar les línies amb les freqüències que s’estableixin. El document plantejarà un mínim de 6 propostes per a cada corredor.

L’anàlisi, amb un termini de redacció de 13 mesos, s’ha adjudicat a Meta Engineering S. A., per un import de 85.900 euros (abans d’IVA) i ha d’incloure la caracterització de les dades de mobilitat dels àmbits Martorell-Igualada i Martorell-Manresa, un resum dels diversos estudis realitzats fins ara, l’anàlisi de la rendibilitat socioeconòmica i, per a cadascun dels escenaris, el cost d’inversió necessari i el càlcul de la demanda.