Els agents turístics destaquen la marca Cardona

Cada any la Fundació Cardona Històrica (FCH) realitza al voltant de 100.000 serveis turístics

La marca Cardona com a destinació turística gaudeix d’una gran percepció. El 80,8% dels agents turístics locals creu que té una bona percepció i el 19,2%, molt bona. Cada any, la Fundació Cardona Històrica (FCH), entitat encarregada de la gestió del turisme local, realitza al voltant de 100.000 serveis turístics.

Els agents turístics també destaquen l’impacte que generen en el seu negoci els dos grans actius turístics de Cardona: la Muntanya de Sal i el Castell de Cardona. Pel que fa als reptes, identifiquen com els més importants la millora de la connexió entre els diferents punts turístics i l’atracció de turisme internacional.

Aquests resultats es desprenen d’una enquesta que la FCH ha realitzat als agents turístics de la vila ducal.

Impacte del turisme en els negocis locals

Per al 65,4%, el turisme impacte MOLT (26,9%) o BASTANT (38,5%) en el seu negoci. Però hi ha matisos importants. A un 75% dels comerços els impacta POC (63%) o GENS (12%). En canvi, al 100% del turisme rural i apartaments turístics, MOLT o BASTANT.

D’altra banda, el 46,2% creu que els esdeveniments turístics (fires, festes, concerts…) impacten POC. Per tipologies, el 67% del Turisme rural, el 50% dels apartaments turístics i el 25% del comerç creuen que impacte bastant. Als restaurants els impacta molt.

Benefici de la afluència dels visitants

El 42,3% dels agents turístics creu que l’afluència dels visitants els beneficia BASTANT, i el 23,1% MOLT. El comerç té una percepció molt baixa. Només el 13% afirma que es beneficia molt dels visitants (el 37% bastant; i el 50%, poc). El 100% dels restaurants es beneficia bastant.

 

Dos grans actius turístics

La Muntanya de Sal i el Castell de Cardona són els actius turístics més ben valorats en relació amb el propi negoci. A més distància els segueix el Centre Cardona Medieval amb les visites guiades al centre històric: “Hem d’aconseguir anar més enllà del monocultiu turístic basat en els dos grans atractius i promocionar, entre d’altres, les visites al centre històric incorporant nous al·licients a l’experiència de visita”, explica Francesc Ponsa, director general de la Fundació Cardona Històrica.

En aquest context, la FCH està treballant en noves propostes per dinamitzar el centre històric. Una d’elles és la creació de nous productes destinats als centres educatius i famílies que combinen tecnologia i gamificació per tal de conèixer el patrimoni d’una manera més lúdica.

Per altra banda, les empreses de serveis turístics també destaquen les rutes i camins vinculats al patrimoni natural de Cardona: “Un altre aspecte a potenciar és el turisme esportiu i el cicloturisme. Tenim un patrimoni natural únic, una xarxa de camins molt extensa (rutes saludables, els camins de la història, la ruta de la sal…) i empreses especialitzades en oferir serveis i activitats esportives”, apunta Ponsa.

 

Millorar la connexió

Com a principals reptes de futur, els agents turístics de Cardona apunten la millora de la connexió entre els diferents punts turístics i l’atracció de turisme internacional: “Tot i que la percepció de la marca Cardona és bona, cal potenciar el branding de destinació turística per atreure nous sectors, com el turisme internacional que en aquests moments és de prop del 12%. Tenim molt marge de creixement”, reconeix Francesc Ponsa.

L’enquesta es va realitzar el mes de juny i va ser contestada per 26 agents turístics (turisme rural, apartaments turístics, hotels, empreses de serveis turístics, comerços i restaurants) de Cardona.