La prohibició a les botigues de vendre begudes alcohòliques en horari nocturn a Manresa, entra en vigor avui

Els establiments comercials no podran vendre alcohol entre les 11 de la nit i les 8 del matí, tampoc aquells que tenen excepcionalitats horàries. 

A partir d’avui dimecres 17 de maig, els establiments comercials de Manresa no podran vendre begudes alcohòliques entre les 11 de la nit i les 8 del matí. Tampoc ho podran fer aquells establiments que tenen excepcionalitats horàries. Així ho recull ja l’Ordenança de Civisme i Convivència de l’Ajuntament de Manresa, que s’ha modificat per tal d’incloure aquesta prohibició.

Amb la modificació, l’Ajuntament s’acull a l’article 37.4 de la Llei 17/2017 de Comerç, Serveis i Fires, que estableix la possibilitat de limitació en l’horari de comercialització de begudes alcohòliques per raons d’ordre públic, de convivència o de salut pública.

L’ordenança que estava vigent fins ara —en el seu capítol 7 sobre begudes alcohòliques, estupefaents i drogues— ja estableix la prohibició de consumir begudes alcohòliques en els espais públics, amb l’excepció de les terrasses dels locals de restauració i de les festes a l’aire lliure autoritzades. També especifica que estarà especialment sancionat el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan s’alteri la convivència ciutadana mitjançant els anomenats botellots, quan es deteriori la tranquil·litat de l’entorn, quan provoqui situacions d’insalubritat, quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta d’usuaris dels espais públics o quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de menors o la presència d’infants i adolescents.

Amb la modificació que s’ha fet ara, s’hi afegeix la prohibició de la venda de begudes alcohòliques en horari nocturn, amb la voluntat de completar l’ordenança actual. El no compliment de la normativa serà considerada una infracció greu i pot comportar multes d’entre 500 i 1.000 euros. Els establiments afectats han estat informats del canvi de la normativa.