Cardona obre la convocatòria perquè entitats i associacions concorrin a l'atorgament de subvencions

Les sol·licituds es poden presentar fins el proper 31 de març via la Seu Electrònica de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Cardona obre una convocatòria, per entitats i associacions, per sol·licitar subvencions per projectes o activitats sobre acció social, cultura, educació, esports i festes.

Entre els requisits dels sol·licitants de les dues subvencions, les associacions, agrupacions i entitats que les demanin han d'estar legalment constituïdes i inscrites al Registre d'Entitats.

Per descarregar i omplir les sol·licituds ho podeu fer a través del següent enllaç: https://www.cardona.cat/informacio-municipal/subvencions-per-concurrencia-competitiva

Terminis per presentar les sol·licituds
Les sol·licituds es poden presentar fins el proper 31 de març, inclòs. Només s'admetran les sol·licituds que entrin per la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Cardona.

Com sol·licitar la subvenció online? T'ho expliquem en 8 passos:

Primerament, cal omplir els 5 documents adjunts i entrar a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Cardona 
1. Anar a la pestanya Catàleg de tràmits - Administració General
2. Clicar a "Subvencions"
3. Dins de subvencions anar a "Sol·licitud de subvenció": Tramitació electrònica
4. Us demanarà el certificat digital. Cal identificar-vos.
5. A la primera pantalla: Representació. S'ha de marcar que sou el representant.
6. A la segona pantalla s'ha d'omplir el formulari.
7. A la tercera pantalla: Documentació.

*Documentació obligatòria: S'ha d'adjuntar el poder de representació (signat)
*Documentació addicional: S'han d'adjuntar els cinc documents de la sol·licitud i aquelles altres que considereu (Tot signat). Si no signeu cada un d'ells electrònicament, els haureu de descarregar i signar-los manualment i escanejar-los per poder-los adjuntar.
8. Finalment, una vegada enviat us podeu descarregar el corresponent rebut.

Per a més informació o per qualsevol dubte, podeu contactar amb Carmen Fuentes via mail (fuentespc@cardona.cat) o demanant cita prèvia al telèfon 93 869 10 00 en horari de dilluns a divendres de 9h a 14h.