Cardona congela totes les taxes i impostos per al 2023

El govern de Cardona manté l’aposta per les energies renovables mantenint les bonificacions d’impostos per la instal·lació de plaques solars d’autoconsum

El ple de l’Ajuntament de Cardona va aprovar aquest dijous al vespre, en sessió ordinària i sense cap vot en contra, les noves ordenances fiscals per a l’exercici 2023.

El govern municipal manté totes les bonificacions d’impostos com l’ICIO i l’IBI relacionades amb les energies renovables. Així, es consolida, des de fa deu anys, la bonificació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) que ha anat incrementant progressivament del 50% al 70% actual. De la mateixa manera ho fa l’impost sobre béns immobles (IBI), que fa tres que s’aplica, i que se situa actualment al 50%.

En els últims tres anys, s’han bonificat gairebé 30.000 euros per la instal·lació de plaques solars, una tendència que s’ha vist en augment en els darrers anys, passant de 7 instal·lacions l’any 2020 a 26 aquest mateix any (fins ara).

La regidora d’Hisenda, Anna Maria Sala, afirma que el govern municipal fa “una aposta per la moderació fiscal malgrat l’augment de més del 8% de la inflació” amb l’objectiu de mitigar els efectes de l’actual context de dificultat econòmica.

Pel que fa a les bonificacions, es mantenen totes les actuals. Pel que fa a l’impost de vehicles de tracció mecànica cal destacar la bonificació del 75% per a vehicles classificats com a zero emissions o com a ECO, segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit (DGT) en funció de les emissions. Es mantenen les bonificacions en l’ICIO per a rehabilitacions al centre històric; per façanes i cobertes; per rehabilitació de masies; per a sistemes d’aprofitament tèrmic, i per a l’adequació de locals per activitats i serveis de nova creació.

S’han aplicat, també, canvis normatius amb l’adaptació de la llei de residus i que implica una modificació a les ordenances fiscals. De la mateixa manera, cal destacar que no augmentarà la taxa d’escombraries ni s’aplicarà l’índex de preu de consum (IPC).