L'Ajuntament de Súria obre la convocatòria d'enguany per atorgar ajuts econòmics a empreses i professionals autònoms/es de la vila

L'Ajuntament de Súria ha obert la convocatòria d’enguany per a la concessió d’ajuts econòmics a empreses i professionals autònoms/es de la vila per al foment de la creació de llocs de treball i la inversió empresarial al municipi. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al proper 12 de setembre.

 

 

La convocatòria és oberta a persones físiques o jurídiques, microempreses, petites i mitjanes empreses, treballadors/es autònoms/es i nous/noves emprenedors/es que tinguin la seu social i/o fiscal a Súria i estiguin al corrent de pagament en les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

Les dues línies de la convocatòria són les següents:

  • Creació de llocs de treball.
  • Inversió empresarial.

El període d’execució d’aquests ajuts fa referència a actuacions realitzades i subvencionables entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022. Els ajuts s’atorgaran en règim de concurrència competitiva i d’acord amb les bases de la convocatòria.

Aquests ajuts són una iniciativa de l’àrea municipal de Promoció Econòmica per tal de dinamitzar l’activitat productiva de la vila.

En total, la convocatòria d’enguany compta amb un fons econòmic de 30.000 euros. Els imports màxims i mínims dels ajuts atorgats oscil·laran en funció de les condicions de la sol·licitud i d’acord amb les bases de la convocatòria.

El contingut d’aquestes bases es pot consultar en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Súria.

Per a més informació, les persones interessades poden enviar un missatge de correu electrònic a l’adreça promocio@suria.cat.