FAQ's DELIVERY

Durant l'estat d'alarma

FAQ's DELIVERY (durant l'estat d'alarma)

Sóc autònom he cobrat la prestació extraordinària per tancament d’ activitat i he fet un ERTO per força major pel COVID-19. Puc fer menjar per endur-se a casa?

Si ets un autònom i has demanat la prestació per cessament d’activitat, no pots fer servei a domicili, doncs has tancat l’activitat.

Si pel contrari, l’has presentat per causes econòmiques, si que podries fer-ho, i mantenir l’ajut, sempre i quan la teva facturació no superi el 25% del que feies en circumstàncies normals.

L’ajut derivat de la sol.licitud per causes econòmiques, indica que has de tenir una reducció de la facturació d’un 75%.

Puc fer repartiment a domicili?

Pots fer-ne sempre i quan estiguis habilitat per fer-ho. No només parlem d’alta fiscal 036, sinó de que el teu Ajuntament t’habiliti per fer-ho. Hi ha Ajuntaments que no et requereixen fer cap tràmit. Pel fet de tenir un restaurant ja pots fer a domicili. D’altres et poden demanar una declaració responsable d’activitat, o una ampliació de la declaració d’activitat, i en menys casos, una ampliació de llicència. En aquest darrer cas, el tema es complica, ja que suposaria un projecte, adequació de les instal.lacions, etc.

I clar, tenint sempre en compte les circumstàncies de si estàs en ERTE o has demanat l’Ajut.

Poden els clients recollir el menjar al local?

Les activitats d'hostaleria i restauració estan suspeses i poden prestar-se exclusivament mitjançant servei de lliurament a domicili, en virtut de l'article 10.4 del Reial decret 463/2020 i amb els criteris interpretatius publicats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció, entre altres, dels establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat.

Per tant, els establiments que tenen llicència de comerç d'alimentació d'acord amb els codis CNAE i els epígrafs de l'IAE corresponents, podrien vendre cafès per a portar o altres menjars preparats sempre que estigués emparat en la corresponent llicència d'activitat.

En aquests moments poden estar oberts al públic i poden exercir la venda directa en el local de menjar elaborat, o begudes preparades per a portar, durant l'estat d'alarma, els  establiments que tenen llicència de comerç d'alimentació, d'acord amb els codis CNAE i els epígrafs de l'IAE corresponents. Podrien vendre cafès per a portar o altres menjars preparats sempre que estigués emparat en la corresponent llicència d'activitat.

En el cas que existeixi algun establiment, com per exemple fleques, pastisseries o unes altres, poden exercir la venda en el propi establiment de begudes preparades com per exemple els cafès per a portar o bé menjar elaborat per a portar, la diferència per la qual en aquesta mena de locals si es pot realitzar aquesta venda directa al client en el propi local i en els locals d'hostaleria no es pot és perquè el Reial decret 463/2020 diferència entre establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, i entre les activitats d'hostaleria i restauració, que se subjecten a un règim diferent. Les primeres poden realitzar la seva activitat dins del que els permeti la seva llicència d'activitat, entre les quals podria incloure's la preparació de begudes preparades o el menjar elaborat per a portar, i les segones es troben suspeses encara que en la seva activitat es trobés la de servir begudes preparades o menjar elaborat per a portar, excepte per a lliurar a domicili. 

El RD el que tracta, en tot cas, és evitar al màxim tot risc de contagi i permetre l'obertura solament d'aquells establiments imprescindibles per a proveir béns de primera necessitat.

Entre aquests establiments que proveeixen béns de primera necessitat inclou als establiments d'alimentació.

El que no resulta viable ni raonable ni jurídicament possible és tractar de permetre a aquests establiments la venda d'uns productes alimentosos determinats i prohibir uns altres  ja que el Reial decret no fa cap distinció.

En quines condicions s’haurien de fer aquests repartiments?

Per minimitzar el risc de contagi del COVID-19 a la recepció de menjar a domicili, hem de prendre les mateixes precaucions que amb la recepció de la compra online de supermercat, que ha augmentat exponencialment els últims dies:

  •  Mantenir la distància de seguretat recomenadaamb el repartidor. Alguns inclouen segueixen directrius de deixar el menjar a la porteria, al porxo o similar.
  •  No pagar amb efectiu (de fet, moltes empreses no ho estan acceptant) sinó amb targeta contactless.
  •  Si es disposa d’ella pot evitar-se la exhalació de gotícules utilitzant mascareta , i així dificultar el contagi si s’està infectat i no s’experimenten símptomes. També poden utilitzant-se guants .
  •  Després de rebre la mercaderia, s’ha de dipositar en plats, rebutjar els embolcalls, rentar els estris utilitzats per a això i rentar-se les mans.
  •  Si poden evitar-ho, les persones de risc no han de ser els que rebin el menjar, i si és inevitable, s’han d’extremar les precaucions.

Al no haver evidència que el menjar transmeti el virus, no hi ha pràctiques específiques de precaució en la preparació del menjar a domicili per al Coronavirus, sinó que es tracta d’extremar les pràctiques d’higiene ja conegudes. Al fi i al cap, tot i que aquest nou virus és molt més contagiós, la grip també afecta aquests establiments, que han d’adoptar mesures per minimitzar la seva incidència.

Higiene personal

Rentar-se les mans amb freqüència.- És important rentar-se les mans amb aigua calenta i sabó
durant uns 20 segons abans de començar a treballar, després de manipular aliments crus i durant la preparació de menjars. També després d’anar aL bany, tocar-se el cos, tossir, esternudar, sonar, tocar objectes i a l’agafar d’aliment. És recomanable portar les ungles el més curtes possible, netes i sense esmalt per evitar que s’acumuli brutícia i bacteris.

Ús de guants i mascaretes.- Des del punt de vista de la seguretat alimentària sempre s’ha recomanat utilitzar guants i mascaretes per a la manipulació d’aliments davant de qualsevol simptomatologia de tos i esternuts a causa de qualsevol malaltia. En un context de risc del COVID-19 es fa més necessari posar l’accent en la necessitat de la seva utilització. És important canviar els guants periòdicament i quan es canviï el tipus d’aliment o estri que s’està manipulant. La mascareta ha tapar el nas i la boca .

Restringir pas a zona cuina.- Respectar els circuits d’entrada i sortida i pas de la cuina. És recomanable no permetre el pas a proveïdors o qualsevol altra persona aliena ja que pot introduir contaminacions diverses en les àrees de manipulació o emmagatzematge d’aliments.

Estar alerta als símptomes.- Qualsevol símptoma relacionat amb el COVID-19 (febre, tos, malestar, etc.) que experimenti qualsevol treballador ha de ser comunicat immediatament a la persona responsable i el personal mèdic haurà de donar el vistiplau per poder treballar.

Empaquetat del menjar

Higiene.- No tocar la part interna dels recipients i estris utilitzats per a l’empaquetat per evitar la contaminació (que ja de per si, com hem dit, es considera complicada en aquest tipus de superfícies), netejar i desinfectar els estris i les superfícies al canviar el tipus d’aliment i cada vegada que es reposin els aliments per evitar contaminacions creuades entre aliments, col·locar, tapar i protegir correctament tots els aliments, evitar col·locar-los uns sobre els altres per evitar la contaminació del coronavirus. No s’ha de reutilitzar mai les restes dels aliments, un cop finalitzat el servei s’han de rebutjar.

Neteja i desinfecció de superfícies i estris

La cuina ha de netejar i desinfectar després de cada servei.

 Cadascun dels estris, superfícies, equips, etc., s’han de netejar i desinfectar freqüentment evitar riscos de contaminació creuada, especialment per les gotícules que exhalen els treballadors, d’acord amb el pla de neteja que hàgim elaborat.

Recórrer a l’auditoria de professionals.- Qualsevol establiment que prepari menjar a domicili ha d’extremar la precaució durant el temps que duri la emergència sanitària , i no està de més assegurar que les pràctiques d’higiene que porta a terme són les correctes amb un professional de la seguretat alimentària

No cal cap Registre Sanitari per fer el servei a domicili. Només cal que estiguis habilitat per l’Ajutament en els termes ja exposats.

Hauria de renunciar com autònom a la prestació per tancament d’activitat?

Dependrà de cóm hagis fet la sol-licitud de la prestació. Si ho has fet per causes econòmiques, es complementària amb l’Ajut, sempre i quant no superis el 25% de la facturació que feies (vas rebre l’Ajut per facturar menys del 75%)

També podria afectar al ERTO de força major dels treballadors , obligant-me a canviar el tipus d’ERTO a Causes de pèrdua econòmica??per exemple.

Si pots fer servei a domicili i tens necessitat d’algun o de tots els treballadors, pots fer-ho. Pots desafectar-los, total o parcialment, segons pacteu amb ells. L’ERTO per força major continua pels qui no es vegin afectats per la desafectació.

Puc reincorporar algun treballador del ERTO o de fer-ho amb tots?

Pots fer desafectacions parcials. No cal fer-ho de manera general.

Tenint l’activitat tancada puc facturar?

Cessament d’activitat vol dir no facturar. Es poden cobrar factures endarrerides, però l’establiment no pot facturar res des de la sol.licitud d’Ajuts o ERTEs

Es pot demanar manera clara que ens cal una línia directa de diners a fons perdut per a fer front a tota la despesa fixa que tenim mentre no facturem res per imposició legal?  

Des del Gremi estem treballant, conjuntament amb la FEDERACIO INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA, RESTAURACIO I TURISME, FIHRT, i PIMEC, en la sol.licitud d’ajuts directes per al sector, tant amb els Ajuntaments, com des de la Generalitat i Govern d’Espanya.

Per a més info:

GREMI D’HOTELERIA I TURISME DEL BAGES

Mail: info@ghtbages.org
Telèfon: 93 872 3103
Whatsapp: +34 644 22 61 23

Si necessiteu més informació podeu contactar amb nosaltres clicant aquí