El Consell Comarcal i l'Ajuntament de Manresa s'alien per impulsar el desenvolupament econòmic del Bages

Les dues administracions han treballat conjuntament el Pla d’Accions per al Desenvolupament Econòmic del Bages, un document estratègic que recull 81 actuacions encaminades a consolidar Manresa i la comarca com un dels territoris més rellevants del país

Amb la voluntat de donar un pas endavant en les polítiques de suport i impuls a les empreses i els treballadors del Bages, l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages han treballat conjuntament per elaborar el Pla d’Accions per al Desenvolupament Econòmic del Bages. Aquest document estratègic integra estudis i plans proposats per diversos agents del territori, suma els esforços i capacitats de les dues administracions i, amb tot, consensua escenaris i estratègies amb els agents del territori tot prioritza les accions més eficaces i eficients per al desenvolupament econòmic de la comarca.

Les accions del pla persegueixen acomplir amb diverses línies estratègiques com són la governança per al desenvolupament territorial, la millora de les infraestructures, la gestió eficient dels polígons, la promoció del territori, el reforç del suport institucional al teixit econòmic, la formació adaptada a la demanda per una ocupació de qualitat, l’atracció i retenció del talent per a un ecosistema emprenedor i el desenvolupament de la capacitació tecnològica.

El document també inclou un quadre de comandament de cada mesura tenint en compte diverses variables: prioritat de l’actuació, agents impulsors i implicats, indicadors de seguiment, etc. El Pla ha esdevingut una realitat gràcies també a una subvenció de la Diputació de Barcelona i al treball de l’empresa assessora Institut Cerdà.

El pla contempla 81 accions encaminades a potenciar el teixit industrial del Bages i el reforç de les polítiques d’ocupació. Les accions estan englobades en tres àmbits d’atenció principal per al desenvolupament econòmic territorial:

• Formació i competitivitat: és a dir, la necessitat d’assegurar una oferta formativa al territori adaptada a les necessitats de la indústria i a la seva capacitat de desenvolupament.
• Ocupació i qualitat: cal assegurar una ocupació estable i de qualitat als diversos nivells de l’oferta de treball comarcal.
• Entorn i sostenibilitat: el model de desenvolupament de la comarca ha de ser sostenible i eficient i compatible amb la defensa de l’entorn natural, el patrimoni històric i la qualitat de vida dels ciutadans.

El president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, ha agraït durant la presentació del Pla a tots els agents implicats en la confecció d’aquest, i ha expressat que «aquest document és un símbol del treball conjunt entre administracions i agents econòmics i socials del territori, i esperem que serveixi per consolidar el Bages com el punt neuràlgic de l’activitat industrial de la Catalunya Central i, de retruc, una de les comarques més importants del país».