NAVÀS CONGELA LES ORDENANCES, CONTINUA BONIFICANT LES ENERGIES RENOVABLES I POTENCIA L'ACCÉS A L'HABITATGE

L’Ajuntament de Navàs va aprovar ahir les Ordenances Fiscals per al 2022, amb els vots a favor de l’equip de govern (CUP i ERC) i l’abstenció dels partits a l’oposició, PSC i JxNavàs.

Bonificació de les energies renovables
A grans trets, les ordenances fiscals es congelen com els darrers anys, però es continuen bonificant les energies renovables, concretament un 50% de l’IBI per als béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic o d’altres tipus d’energia renovable. Pel que fa a l’ICIO (l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), es bonificarà el 95% de l’import per a la realització de construccions, instal·lacions o obres que fomentin l’estalvi energètic o la utilització d’energies renovables per a l’autoconsum mitjançant l’escalfament d’aigua, la calefacció o la producció d’energia elèctrica, incloent l’energia solar, eòlica, geotèrmica o la biomassa. Sobre els béns immobles, cal destacar l’augment del 0,78% a l’1,3% per aquells immobles de característiques especials, és a dir, per citar-ne alguns, construccions de centrals tèrmiques, peatges, camps solars fotovoltaics o aereogeneradors.

Potenciació de l’accés a l’habitatge
Una de les novetats de les ordenances té com a objectiu la potenciació de l’accés a l’habitatge, així, es bonificarà la quota de l’IBI a favor d’aquelles persones propietàries d’habitatges que els aportin a la borsa de lloguer municipal o a altres programes municipals de foment de lloguer assequible. En concret, es bonificarà el 50% de l’IBI quan els habitatges romanguin en un d’aquests programes durant un període superior de 12 mesos, i el 26% de l’IBI quan ho facin durant un període d’entre 6 i 12 mesos.

Cap a les zero emissions en els vehicles
En relació a l’IVTM, l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, els vehicles classificats com a “zero emissions” gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota; mentre que els valorats com a “ECO” gaudiran d’una bonificació del 50% de l’impost. Per contra, s’ha disminuït el percentatge de bonificació dels vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys, que passa de ser d’un 50% a un 25%.