El Consell Comarcal presenta el Protocol d'actuació davant de les violències sexuals en espais públics d'oci del Bages

El Consell Comarcal del Bages presenta el Protocol d’actuació davant de les violències sexuals en espais públics d’oci del Bages. El document, que va ser aprovat en el marc del ple de gener, té com a objectiu estratègic contribuir a generar espais d’oci nocturn segurs i lliures de violències sexuals. Neix amb la voluntat de donar un impuls a la feina que s’està fent des dels ajuntaments i entitats del Bages per millorar-ne l’abordatge i la coordinació en el marc d’aquest tipus de violències. El Consell Comarcal del Bages reitera el seu compromís “per erradicar les violències sexuals i treballar per a la generació d’espais lliures i saludables en tots els àmbits, també en els espais d’oci i, concretament, en els d’oci nocturn, espais molt masculinitzats històricament sobre els quals cal tenir-hi una mirada específica”.

 

Per fer-ho es planteja diferents reptes que passen per crear una estructura i xarxa de treball entre els diferents agents locals d’una comunitat per intervenir de forma coordinada davant de situacions de violències sexuals en espais públics d’oci a escala municipal, supramunicipal o comarcal. També es proposa promoure mecanismes, mesures i actuacions que garanteixin la prevenció, la detecció, l’atenció i recuperació de les dones que hagin patit alguna situació de violència sexual.

 

Repte compartit

El document vol capacitar, sensibilitzar implicar a tots els agents del territori (responsables polítics, professionals tècnics i ciutadania) en la prevenció de les violències sexuals i vincular-los directament en el desenvolupament del protocol. Finalment, també es planteja incrementar l’apoderament de les dones en la utilització dels espais públics d’oci. El Servei d’Informació i Atenció a les Dones i el Servei de joventut del Consell Comarcal del Bages, amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, van treballar l’any passat la concreció del document.

 

Presentació pública

El protocol ha estat presentat aquest migdia al Consell Comarcal del Bages en el marc d’una trobada telemàtica amb els responsables polítics i professionals tècnics dels ajuntaments de la comarca. Per part del Consell Comarcal del Bages han intervingut el conseller de l’Àrea de Joventut i Habitatge, Enric Forcada Valiente, la consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat, Àdria Mazcuñán Claret, i la coordinadora a la demarcació de Barcelona de l’Agència Catalana de Joventut, Laura Ribalaiga Prats. Enric Forcada Valiente ha posat en valor que “l’elaboració del protocol hagi comptat amb la participació de joves i de nombrosos agents polítics i tècnics de la comarca, tot i les dificultats del darrer any”. Per la seva part, Àdria Mazcuñán Claret ha assenyalat la importància d’un document “que té en compte la interseccionalitat, és a dir tots aquells factors de risc de les víctimes” i ha apuntat que “estableix com han d’actuar tots els agents en un espai d’oci nocturn on sempre s’ha d’escoltar la víctima, respectar el principi de veracitat i rebutjar qualsevol mena d’agressió”.  La presentació s’ha completat amb la projecció del documental Les Resilients i un col·loqui amb la seva directora, Cristina Madrid.

 

Materials de suport

El Protocol d’actuació davant de les violències sexuals en espais públics d’oci del Bages incorpora tot un seguit de material divulgatiu a disposició dels ajuntaments que s’adhereixin al document. Entre el material ofert, destaquen el manifest d’adhesió, cartells divulgatius, carpes informatives i preservatius. Tots els documents es poden consultar a la pàgina web https://www.ccbages.cat/protocolvs/