L'Ajuntament de Cardona aprova tres línies d'ajuts de 80.000€ per habitatge, comerç i turisme

L’Ajuntament de Cardona, davant de la situació d’excepcionalitat produïda per la crisi sanitària del coronavirus, va aprovar ja el passat mes de març un pla de xoc, per tal d’ajudar a pal·liar els efectes del coronavirus sobre les famílies, els autònoms i les empreses del municipi. En aquest pla de xoc es va anunciar la modificació del calendari fiscal per endarrerir el pagament de taxes i impostos municipals o l’anul·lació del pagament d’alguns serveis municipals –com les quotes dels mesos de març i abril del Servei d’Atenció Domiciliària, del Servei d’Auxiliar de la Llar i del Servei de Teleassistència o del mercat setmanal o la Llar d’Infants, entre d’altres-.

El ple municipal, celebrat el passat dijous i realitzat per via telemàtica per primera vegada a la història, va aprovar per unanimitat un paquet de tres ajuts de més de 80.000€ de caràcter social i econòmic, fruit del treball i l’esforç de l’equip de govern conjuntament amb els grups de la oposició i amb l’Associació d’Empresaris de Cardona (AEC) i la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC), per fer front a la crisi del COVID-19.

La partida d’ajuts de caràcter social s’ha incrementat fins a 45.000 euros. D’aquests, 20.000€ corresponen a una nova convocatòria relacionada amb l’habitatge i que estableix tres categories: la primera per la despesa de lloguer de l’habitatge, la segona relacionada per la despesa d’hipoteca i, finalment, la tercera pels subministres bàsics. A més, s’ha incrementat fins a 25.000€ la partida de prestacions socials per finançar principalment despeses vitals com l’alimentació, entre d’altres.

Les persones que se’n vulguin beneficiar han d’estar afectades per la situació del COVID-19 i no comptar amb ingressos, rendes de patrimoni o recursos suficients, ser major de 18 anys i viure i estar empadronat/da a Cardona des de fa 6 mesos mínim.


Reactivar l’economia local: prestacions per protegir el comerç i el turisme

La reactivació de l’economia local és també un dels principals objectius que contempla el pla de xoc. Per una banda, s’ha aprovat amb un import de 30.000€ una línia d’ajuts per protegir al teixit comercial, serveis de proximitat i turístics de Cardona que s’han vist obligats a tancar -que percebran fins el 100% de l’import de les despeses amb un topall de 500 euros- o que han vist greument afectada la seva activitat (reducció de més del 75% de facturació) com a conseqüència d’aquesta pandèmia i poder fer front a les despeses habituals relacionades amb l’activitat (com ara subministraments de llum, aigua, gas,...), que percebran fins el 70% de l’import de les despeses amb un topall de 400 euros per establiment. La previsió és que s’hi puguin acollir més d’un centenar de negocis locals i que són compatibles amb les subvencions que ofereix la Generalitat de Catalunya o l’Estat.

Les sol·licituds de les dues línies d’ajuts anteriors es formalitzaran i presentaran a partir de la publicació de la corresponent convocatòria i en el termini que aquesta fixi, omplint el formulari que estarà disponible al web de l’Ajuntament (www.cardona.cat) i es presentarà telemàticament a través de la seu electrònica (https://cardona.eadministracio.cat). També es podrà presentar al Registre General de l’Ajuntament de Cardona (Plaça de la Fira, 1) un cop cessi l’estat d’alarma. Per a qualsevol dubte, els interessats poden trucar al telèfon 93 869 10 00 de 9h a 14h de dilluns a divendres o enviar un correu a habitatge@cardona.cat -en el cas de les subvencions d’habitatge- i a l’Agència de Desenvolupament local en el cas dels ajuts de comerç i turisme, al mail info@adlsolcar.cat o al telèfon 93 869 22 87.

Microcrèdits per la supervivència de PIMES i autònoms

A les mesures de caràcter econòmic se suma també la concessió de microcrèdits, amb un import de 25.000€, a interès zero i retornable en un màxim de tres anys, per facilitar la supervivència de la petita i la mitjana empresa i persones autònomes del municipi afectades també per la reducció de l’activitat econòmica pel COVID-19.

Aquesta mesura, una petició de l’AEC i la UBIC després de les reunions que s’han mantingut amb el Regidor de Desenvolupament Local, Joan Hernandez, i l’Alcalde, Ferran Estruch, contempla cobrir despeses urgents de les quals en depengui la supervivència del negoci, com poden ser el lloguer del local, pagar nòmines o proveïdors dels que no li hagi estat possible obtenir microcrèdits o ajuts d’altres administracions.

La dotació màxima d’aquests microcrèdits per l’Ajuntament serà d’un màxim de 3.000€ per cadascuna de les empreses o persones autònomes que ho sol·licitin. Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament al Registre general de l’Ajuntament, a través del tràmit Sol·licitud de microcrèdits habilitat a la seu electrònica. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada del formulari normalitzat, que estarà disponible a la pàgina del tràmit, i de tota la documentació que es preveuen a les bases i al formulari de sol·licitud.

L’Alcalde, Ferran Estruch, destaca “la importància econòmica d’aquests ajuts, que formen part de les mesures més importants del pla de xoc i responen a la necessitat del municipi per pal·liar els efectes del COVID-19”. A més, aclareix que “totes es tramiten en caràcter d’urgència per tal que al mes de juny ja s’hagin resolt totes les convocatòries.” Estruch destaca el treball tècnic i de col·laboració política de tots els regidors així com de les associacions empresarials i de comerç del municipi.