Davant el COVID19, Puc rescatar el meu pla de pensions?

Alguns autònoms disposen de plans de pensions privats que ara podrien rescatar per a millorar la seva liquiditat, amb les condicions que estableixen el RDL 11/2020 i el RDL 15/2020:

 • El beneficiari del pla ha de ser titular d'un establiment al públic que ha estat tancat per l'estat d'alarma o bé haver tramitat el cessament de la seva activitat com empresari autònom.

 • El rescat es podrà produir fins als sis mesos posteriors a la declaració d'estat d'alarma (fins al 14 setembre 2020).

 • Caldrà fer la sol·licitud a la gestora del pla de pensions aportant la següent documentació:

  • Declaració responsable en el cas del tancament administratiu del negoci.

  • Certificat acreditatiu del cessament de l’activitat expedit per l’administració (AEAT, comunitat autònoma).

  • Declaracions fiscals que permetin acreditar els ingressos perduts durant el tancament/cessament (declaració IRPF del 2019, declaració del pagament fraccionat d’IVA i IRPF del darrer trimestre).

 • La sol·licitud s’haurà de resoldre en un termini de 7 dies hàbils (30 en el cas de plans en la modalitat d’ocupació).

 • En qualsevol cas, l'import rescatat serà el menor dels següents imports:

a) Ingressos  perduts arran de la suspensió de l’activitat durant l’estat d’alarma i un mes addicional, demostrats amb declaracions fiscals anteriors.

b) L’IPREM de 12 pagues multiplicat per tres, corresponent a la durada de l’estat d’alarma i un mes addicional, que representa un total mensual de 1.645,80 €

Exemple: Un botiguer que ha deixat d’ingressar 2.000 € al mes pel tancament, segons la seva declaració d’IRPF del 2019 durant març i abril, hauria d’aplicar l’import b) anterior (el menor) de manera que podria rescatar el següent import del seu pla de pensions:

 
1.645,80 € x 2 mesos estat alarma + 1 mes addicional = 4.937,40 €.

Recomanem als autònoms amb plans de pensions interessats en el seu rescat que s'adrecin al seu gestor.