Publicació de la Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris a Catalunya

Avui, dia 13 de març, s’ha publicat  la nova Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris a Catalunya, que dona eines per prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari i augmentar l’aprofitament dels aliments al llarg de la cadena alimentària, des de la producció primària al consumidor final: LLEI 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

Aquesta llei és aplicable a les activitats que duen a terme els agents de la cadena alimentària, inclou, per tant, les empreses de la cadena alimentària, les entitats d'iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d'aliments. Obliga, entre altres,  a aquestes entitats i organitzacions sense ànim de lucre a mantenir unes pràctiques d’higiene correctes en la conservació i la manipulació dels aliments que tenen a llur disposició.

D’aquesta llei voldríem destacar la definició de les  dates de consum, la confusió entre les quals està identificat com a un dels principals factors causants del malbaratament alimentari a les llars.

  • Data de consum preferent: la data fins a la qual un aliment conserva les seves propietats específiques si s'emmagatzema correctament.
  • Data de caducitat: la data a partir de la qual la ingesta d'un aliment pot comportar un perill immediat per a la salut humana, utilitzada en el cas d'aliments microbiològicament molt peribles, d'acord amb la normativa de seguretat alimentària.

Pel que fa al sector de la restauració i l’hostaleria, una de les obligacions que imposa és facilitar al consumidor que es pugui endur, sense cap cost addicional, els aliments que no hagi consumit, i informar d'aquesta possibilitat de manera clara i visible al mateix establiment, preferentment a la carta o al menú.

Per facilitar això, obliga també a  utilitzar envasos, per al trasllat dels aliments no consumits, que siguin aptes per a l'ús alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment reciclables, i admetre que el consumidor dugui el seu propi envàs.

 

Descarrega-te-la