Bonificacions a la C-16

En aplicació del Pla global de millora de la mobilitat al Bages i del Pla d’homogeneïtzació de peatges i, per tal de gestionar específicament la mobilitat en els eixos de la C-55 i la C-16, la Generalitat de Catalunya aplica diverses bonificacions que poden ser acumulatives.

En cas d’acumular-se, sobre la tarifa base, primer s'aplica la reducció general (45%) i, després, a l'import restant se li apliquen la resta de descomptes que corresponguin. En total, les bonificacions poden arribar al 100% de la tarifa base del peatge.

A partir de l’1 de setembre de 2019, la reducció general del 45% només s’aplicarà amb pagaments dinàmics, amb via-T o Satelise. No es podrà gaudir del descompte si es paga en metàl·lic o amb targeta.