L'Ajuntament de Manresa obre una nova línia d'ajuts per fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric

Es tracta de subvencions a fons perdut que es concedeixen simultàniament a la persona que inicia el negoci i al propietari/ària de l’immoble on aquest s’instal·li. El termini de sol·licitud finalitza el proper 30 de setembre.

 

L’Ajuntament de Manresa promou l’obertura de noves activitats econòmiques al Centre Històric mitjançant la concessió d’ajuts a persones emprenedores i també als propietaris que arrendin el seu local.

 

Aquests ajuts es circumscriuen a l’àmbit del Centre Històric (Barri Antic, Escodines, Remei) i pretenen incentivar l’arrendament dels immobles tancats per tal d’allotjar-hi noves activitats. S’hi poden acollir els negocis en planta baixa (activitats comercials i de serveis) o en planta pis (oficines i activitats professionals).

 

Es tracta de subvencions a fons perdut que es concedeixen, simultàniament, a la persona emprenedora que inicia el negoci i al/a la propietari/ària de l’immoble on aquest s’hagi instal·lat.

 

La persona titular del negoci rep una subvenció equivalent a tres mensualitats del lloguer de l’immoble (amb un topall màxim de 4 €/m2 mensuals). Per la seva banda, la persona propietària de l’immoble rep una subvenció de 2 € per m2 de superfície arrendada (amb un màxim de 1.000 €).

 

Per poder-se acollir a aquests ajuts cal que l’activitat econòmica s'hagi establert amb posterioritat a l' 1 d'octubre de 2018, es trobi en funcionament i tingui resolts favorablement tots els tràmits de legalització.

 

A més, el contracte d’arrendament entre la propietat i el/la titular de l’activitat ha de tenir una durada mínima de 3 anys. La sol·licitud l’han de formalitzar conjuntament ambdues persones interessades (propietat i titular).

 

El termini de sol·licitud finalitza el proper 30 de setembre. El formulari de sol·licitud es pot descarregar de la web municipal (http://www.manresa.cat/ajutsCentreHistoric).

 

Enguany es convoca la tercera edició d’aquest programa d’incentius econòmics. L’any 2017 es varen atorgar 14 subvencions, per un import total de 5.763,04 €. El 2018 també varen ser 14 els ajuts atorgats, sumant un import conjunt de 10.984 €. Per a la convocatòria de 2019 s’ha previst una dotació pressupostària màxima de 15.000 €.

 

Les persones interessades poden ampliar informació a la web http://www.manresa.cat/ajutsCentreHistoric, o bé adreçar-se a les dependències del Centre de Desenvolupament Empresarial o a l’oficina del mercat municipal:

 

Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) - 93 878 76 25 - cedem@ajmanresa.cat
 

 

Mercat Municipal Puigmercadal - 93 872 20 66 - puigmercadal@ajmanresa.cat