Aprovat el projecte per crear un gran espai lliure a l'entorn de l'antiga seu de l'Anònima, a Manresa

Recull un conveni signat entre l’Ajuntament de Manresa i Endesa per reordenar l’entorn de l’antiga seu de la companyia elèctrica i dotar el nucli antic d’un espai lliure de més de 2.500 m2

 

Manresa urbanisme
La Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central, amb la presència del secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, ha aprovat avui el pla que permetrà reordenar l’àmbit de l’Anònima, a Manresa, i crear-hi un gran espai lliure en un entorn molt dens, com és el nucli antic del municipi.
 
El projecte recull els termes d’un conveni signat el passat mes de gener entre l’Ajuntament i Endesa, propietària de gran part de l’àmbit, de més de 7.000 m2. Aquí se situa l’edifici històric de la Companyia Anònima Manresana d’Electricitat, actualment un equipament d’ús esporàdic.
 
L’objectiu del projecte és crear una nova zona verda de més de 2.500 m2 entre l’equipament i els carrers Puigterrà de Dalt i Sama, que permetrà esponjar el nucli antic i proporcionar els veïns espais lliures de reunió i trobada. A més, facilitarà
el recorregut dels vianants cap a la plaça Hospital.
 
Igualment, es crearan les condicions per permetre ampliar l’edifici actual de l’Anònima pel costat oest si és necessari, o bé per millorar-ne l’accessibilitat. A més, es reservarà l’espai d’una planta baixa a l´àmbit per implantar activitats dinamitzadores del barri. Finalment, el sostre edificable es redueix en gairebé 4.000 m2 i es preveu un aparcament privat soterrani.
 
La Comissió ha valorat la proposta favorablement, especialment pel que fa a l’increment de l’espai públic, la millora de la connectivitat dels recorreguts per a vianants i la seva aportació a regenerar un espai sense ús i dinamitzar el centre històric de Manresa. És per això que ha aprovat definitivament la modificació del planejament municipal necessària per tirar-lo endavant però ha suspès la seva entrada vigor fins que l’Ajuntament presenti un text refós que incorpori una sèrie de prescripcions tècniques.