El nou museu de Sant Fruitós farà un recorregut pel món de la viticultura

El nou espai museístic de Sant Fruitós de Bages, que es crearà a l'edifici Cal Casajuana que s'està acabant d'adequar, crearà un discurs museístic en l'àmbit del vi i la viticultura a la comarca del Bages.

El projecte divideix l'exposició en 4 àmbits centrals: una introducció a la mostra, la vinya, el celler i l'anís. A banda també inclou dos propostes paral·leles que parlaran sobre la memòria viva i l'evolució de Sant Fruitós de Bages.

Aquesta museïtzació planteja un projecte trencador i modern on el visitant deixa de ser un mer espectador per endinsar-se en l'ambient, fent que visqui la història en la seva pròpia pell, transportant-lo a una època concreta. Per aconseguir aquest fet vivencial s'utilitzaran les noves tecnologies amb projecció d'imatges, sons i olors.

Aquest projecte museístic l'ha realitzat l'empresa Grup Transversal Cultura i Comunicació per un import de 57.745 euros.