L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages rebaixa la taxa per ocupar la via pública als comerços

El ple ha aprovat la modificació de la ordenança fiscal que regula les extensions comercials a la via pública.

El ple municipal d’aquest dijous ha aprovat la modificació de la ordenança fiscal 14, que regula l’ocupació de la via pública, en la seva tarifa tercera, la que regula la taxa a pagar per la ocupació de la via pública per part d’establiments comercials, per la col·locació i exposició dels seus productes.

Concretament la taxa anual que era de 52,71€ passarà a ser de 14,54€ mentre que la taxa mensual passarà dels 6,59€ als 1,82€. Pel què fa a l’import setmanal es passarà dels 2,47€ als 0,64€.

Aquesta important rebaixa pretén continuar regulant l’espai públic per al seu ús correcte per part de tots, sense posar través econòmiques al petit comerç del municipi.