El Departament d'Agricultura abona 1,9 MEUR de l'ajut de plans de reestructuració de la vinya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya efectua aquest dijous, 18 d’abril, el pagament de l’ajut dels plans de reestructuració de la vinya, per un import total de 1.909.323 € a 614 beneficiaris. Correspon al pagament dels plans aprovats de les campanyes 2018/2019, 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015 i 2013/2014:
 
 
Campanya
Beneficiaris
Import pagat €
2018/2019
3
22.664
2017/2018
363
1.145.710
2016/2017
185
536.404
2015/2016
59
182.145
2014/2015
2
19.540
2013/2014
2
2.861
Total
614
1.909.323
 
L’import assignat aquesta campanya a Catalunya ha estat de 5.090.000 euros, dels quals 1.909.323 euros corresponen a aquest pagament i 1.652.176 euros corresponen al pagament de les bestretes a les sol·licituds fetes en la Declaració Única Agrària (DUN) 2018, efectuat el primer trimestre de 2019, dels plans del nou període 2019-2023. Per tant ja s’ha utilitzat el 70% de l’import assignat inicialment per a aquesta campanya.
 
Durant el període de presentació de la DUN 2018 es va sol·licitar els primers ajuts a la campanya 2018/2019 del Pla de reestructuració del període 2019-2023, dels quals aquest any 2019 ja s’ha pagat unes bestretes per un import total de 1.652.176 euros a 382 beneficiaris.
 
La resta de pagaments de la campanya 2018/2019 es farà en els propers mesos.
 
Des de l’any 2014 a Catalunya s’haurà destinat 37.518.948 euros als ajuts dels plans de reestructuració de la vinya:
 
campanya
Import (€)
2013/2014
6.523.393
2014/2015
7.457.172
2015/2016
5.692.979
2016/2017
8.547.744
2017/2018
7.622.820
2018/2019
1.697.504
Total
37.518.948
 
L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, previst al Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 2013, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris, i que preveu que cada Estat membre presenti a la Comissió un projecte de programa de suport de cinc anys que comprengui mesures d'ajut al sector vitivinícola. Té un finançament 100% de la Unió Europea, que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector.
 
 
Per a més informació, gràfic, i mapa de distribució del pagament:
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat