Els agents econòmics i socials del Bages es formen per reconèixer les competències professionals de la població

En el marc de la Taula de la Formació, el Consell Comarcal del Bages organitza la Jornada sobre el reconeixement acadèmic i l’acreditació de competències professionals en què municipis, sindicats, centres formatius i entitats d’àmbit social milloren les eines per oferir aquest servei a la ciutadania

A Catalunya hi ha diferents formes per reconèixer les competències assolides a través de l’experiència professional de la persona i dels aprenentatges obtinguts acadèmicament o en activitats socials. Amb l’objectiu d’aclarir conceptes i millorar la informació sobre les característiques dels processos d’assessorament en la formació professional, del reconeixement acadèmic i de l’acreditació de competències laborals, el Consell Comarcal del Bages ha organitzat la Jornada sobre el reconeixement acadèmic i l’acreditació de competències professionals. El passat octubre, el Consell va organitzar una sessió similar que va tenir molta assistència, i per aquest motiu se n’ha realitzat una de nova. També es preveu una sessió dirigida a les empreses, properament.

La sessió ha anat a càrrec de la unitat de mesures de flexibilització del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Hi han assistit un total de 32 persones entre professionals dels serveis d’ocupació locals, personal tècnic d’institucions i representants de centres de formació.

La Jornada ha ofert formació sobre el Sistema Integrat de la Formació Professional: per una banda, el sistema de Formació Professional Inicial que gestiona el departament d’Ensenyament i que inclou la l’oferta de cicles (mitjà i superior), i de l’altra, la Formació Professional que gestiona el departament de Treball, Afers Socials i Família que inclou la formació ocupacional i la continuada. Els certificats que s’expedeixen permeten als alumnes obtenir mòduls que són reconeguts com a competències.

Per altra banda, també s’ha aprofundit en els dos serveis de reconeixement de competències de què es disposa: el Servei d’Assessorament i Reconeixement Acadèmic de l’experiència laboral i el Servei d’Acreditació de competències professionals. Dos serveis a escollir per a persones adultes que estan fora del sistema educatiu i que disposen d’experiència laboral, amb la finalitat d’obtenir un certificat que reconegui i acrediti la seva experiència per a poder seguir formant-se.