Jornada de participació- El futur del Riu Cardener


El riu Cardener és un dels elements estructuradors i emblemàtics del municipi de Manresa.
Actualment, ja és un espai molt valorat per la ciutadania, tot i que per motius ben diferents:
històrics, naturals, esportius, lúdics, etc.
Des de l’Ajuntament de Manresa volem obrir un debat sobre els usos del riu Cardener i les seves
ribes, per tal de posar en una mateixa taula les visions diverses que hi ha sobre el usos del riu i
trobar quines prioritzem i com les compaginem.

Aquest debat serà el proper dia 16 de març de 2019, de 9 a 13.30 h al Casal de les Escodines.

MÉS INFORMACIÓ
http://www.anellaverdamanresa.cat/web/article/8994-jornada-de-debat-el-futur-del-cardener