Estratègies de ciutat intel·ligent per a cinc municipis

La Diputació de Barcelona ha lliurat diagnosis per al desenvolupament d'estratègies de ciutat intel·ligent als ajuntaments del Masnou, Tordera, Sant Pere de Ribes, Manresa i Mataró.

Aquests documents analitzen l’estat de cada municipi i formulen estratègies per desenvolupar-hi solucions de ciutat intel·ligent. Això inclou l'anàlisi de la situació actual en matèria d'iniciatives de ciutat, el diagrama DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats), així com sessions de treball intern amb perfils tècnics, càrrecs de comandament i polítics per a definir la visió estratègica i el full de ruta a seguir. La diagnosi és el punt de partida per definir un pla d'accions a curt, mig i llarg termini que permeti avançar i millorar l'estratègia de ciutat.

La Diputació de Barcelona dona assistència als ajuntaments per a la millora de la gestió urbana. També s'ofereix suport de recursos materials de plataforma de serveis tecnològics per a la gestió urbana i, de recursos econòmics per a l'adquisició de dispositius integrables a la plataforma Sentilo de la Diputació de Barcelona.

Aquest suport forma part del Catàleg de serveis 2019.